ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
نمونه رایتینگ های نمره 7 برای تست 3 آکادمیک کمبریج 16

نمونه رایتینگ های نمره 7 برای تست 3 آکادمیک کمبریج 16

نمونه رایتینگ های نمره 7 برای تست 3 آکادمیک کمبریج 16

در این پست قصد داریم نمونه رایتینگ هایی که در گروه تلگرام رایتینگ آفرینش ارسال و تصحیح شدند رو بعنوان سمپل های مورد اعتماد با شما به اشتراک بذاریم.

ابتدا سوال رو با هم مشاهده می کنیم:

.The plans below show the site of an airport now and how it will look after redevelopment next year Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

نمونه هایی که نمره 7 کسب کرده اند:

Sample NO.1

Sample NO.2

Sample NO.3

Sample NO.4

Sample NO.5

Sample NO.6

Sample NO.7

Sample NO.8

Sample NO.9

Sample NO.10

Sample NO.11

Sample NO.12

Sample NO.13

Sample NO.14

Sample NO.15

Sample NO.16

Sample NO.17

Sample NO.18

Sample NO.19

Sample NO.20

مقالات مرتبط