IELTS Ryan
IELTS Ryan

IELTS Ryan

دانلود رایگان ویدئوهای آموزشی IELTS Ryan

IELTS Ryan: از آنجایی که این روزها یکی از دغدغه های رایج زبان آموزان داشتن سمپلهای خوب Writing می باشد، (سمپلهای Template-Based که اصطلاحاً شابلونی نباشند و جملات کلیشه ای نداشته باشند.) بر این شدیم که سمپلهایی از Writing های با کیفیت بهتر که کمتر از ساختارهای کلیشه ای رایج در کتابهای موجود در بازار استفاده کرده اند را به شما زبان آموزان عزیز ارائه نماییم.

مجموعه آموزشی ویدئوهای آیلتس رایان IELTS Ryan یکی از قویترین و شاید بهترین مجموعه آموزشی در این زمینه میباشد که خانه آیلتس آفرینش آن را به صورت رایگان و با لینک مستقیم دانلود گردآوری کرده است.

 لینک دانلود رایگان و مستقیم مجموعه کامل آیلتس رایان IELTS Ryan

STEP 1-آیلتس رایان

IELTS Ryan Step 1 Part 1

Step 1 overview

The two essay structures

How to structure an IELTS argument essay

IELTS argument essay demonstration

How to write an essay thesis

How to structure a discussion essay

IELTS Ryan Step 1 Part 2

IELTS discussion essay demonstration

How to decide whether to use argument or discussion essay structure

IELTS Ryan Step 1 Part 3

How to understand your Task 2 question

More practice interpreting Task 2 questions

IELTS Ryan Step 1 Part 4

Even more practice interpreting Task 2 questions
When to use personal pronouns in an essay
How to link your IELTS essay paragraphs together

IELTS Ryan Step 1 Part 5

What are coherence and cohesion
How to structure an IELTS Academic Task 1 response
How to understand your Academic Task 1 question
How to structure an IELTS General Task 1 response

IELTS Ryan Step 1 Part 6

How is IELTS Writing assessed
What are the differences between IELTS Writing bands 6, 7 and 8
How to use band understanding to maximize your IELTS writing


STEP 2-آیلتس رایان 

IELTS Ryan Step 2 Part 1

Step 2 overview
IELTS model response #1 – Academic Task 2 argument essay _To what extent
IELTS model response #2 – Academic Task 2 argument essay _To what extent

IELTS Ryan Step 2 Part 2

IELTS model response #3 – Academic Task 2 argument essay -double question
IELTS model response #4 – Academic Task 2 argument essay -defining something
IELTS model response #5 – Academic Task 2 argument essay -causes and solutions

IELTS Ryan Step 2 Part 3

IELTS model response #6 – Academic Task 2 discussion essay _Discuss both views
IELTS model response #7 – Academic Task 2 discussion essay _Analyse both positions

IELTS Ryan Step 2 Part 4

IELTS model response #8 – General Task 2 argument essay -positive – negative
IELTS model response #9 – General Task 2 argument essay -double question

IELTS Ryan Step 2 Part 5

IELTS model response #10 – General Task 2 argument essay -advantages – disadvantages
IELTS model response #11 – General Task 2 discussion essay -advantages – disadvantages
IELTS model response #12 – Academic Task 1 -graph
IELTS model response #13 – Academic Task 1 -diagram
IELTS model response #14 – Academic Task 1 -multiple data sources
IELTS model response #15 – Academic Task 1 -table

IELTS Ryan Step 2 Part 6

IELTS model response #16 – General Task 1 -letter
IELTS model response #17 – General Task 1 -letter
IELTS model response #18 – General Task 1 -letter


STEP 3-آیلتس رایان

IELTS Ryan Step 3 Part 1

Step 3 overview
How to begin your IELTS Task 2 essay
How to start sentences in your argument essay
How to start sentences in your discussion essay
How to introduce examples in your essay
How to link ideas in your essay
How to respond to _To what extent do you agree or disagree
Nine words that will help you score IELTS band 9
How to improve grammatical accuracy in your writing
IELTS lexical resource quiz #1 – Essay

IELTS Ryan Step 3 Part 2

How to start sentences in your Academic Task 1
How to start sentences in your General Task 1
What does the IELTS Writing test paper look like
How are words counted in IELTS Writing
IELTS lexical resource quiz #2 – Essay
Nine MORE words that will help you score IELTS band 9

IELTS Ryan Step 3 Part 3

Evaluating a students IELTS essay

IELTS Ryan Step 3 Part 4

How to improve the logical progression of your writing
How to use adjectives nouns verbs and adverbs effectively in Academic Task 1
IELTS lexical resource quiz #3 – Academic Task 1
How to sound more academic in Academic Task 1
How to use commas properly

IELTS Ryan Step 3 Part 5

IELTS lexical resource quiz #4 – Essay
How to interpret Task 2 questions that use _positive_ and _negative
How to learn new essay vocabulary
IELTS lexical resource quiz #5 – Essay

IELTS Ryan Step 3 Part 6

How to write faster
What to do if you can’t think of fitting examples for Task 2
How to write complex sentences without sacrificing grammatical accuracy
IELTS lexical resource quiz #6 – Essay

IELTS Ryan Step 3 Part 7

How to come up with essay ideas under pressure
Spot the mistakes in this essay
How to fix up problems in your essay
How to use personal pronouns in your essay
IELTS lexical resource quiz #7 – Essay

IELTS Ryan Step 3 Part 8

Put this essays sentences in order
IELTS lexical resource quiz #8 – Letter
Cleaning up a candidates argument essay

IELTS Ryan Step 3 Part 9

How to respond when asked for personal experiences
IELTS lexical resource quiz #9 – Letter and essay
IELTS lexical resource quiz #10 – Essay

IELTS Ryan Step 3 Part 10

IELTS lexical resource quiz #11 – Essay
IELTS lexical resource quiz #12 – Letter
IELTS lexical resource quiz #13 – Essay
IELTS lexical resource quiz #14 – Essay
IELTS lexical resource quiz #15 – Essay
How to use personal examples in your essay

IELTS Ryan Step 3 Part 11

IELTS lexical resource quiz #16 – Essay
How to structure an argument essay -2013-2014 update
How to describe age range in Academic Task 1
IELTS lexical resource quiz #17 – Essay


مطلب مرتبط: دانلود رایگان مجموعه کامل IELTS Simon