ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
نکاتی درباره لیسنینگ سکشن سوم

نکاتی درباره لیسنینگ سکشن سوم

 
  1.  در این قسمت شما یک گفتگوی آکادمیک بین دو یا سه نفر مى شنوید (معمولا یک استاد دانشگاه و یک یا دو دانشجو).
  2.  معمولا گفتگو کنندگان از دو جنسیت زن و مرد هستند ( این امر به ما کمک مى کند تا بهتر تشخیص دهیم چه کسى در حال پاسخ دادن به سوال است).
  3.  پاسخ هیچ سؤالى را نمى دهیم مگر اینکه استاد یا دانشجوى دوم پاسخ را تأیید کند (حتى در حد گفتن yes یا ok.)
  4.  اگر در گزینه اى خود key word را بدون تغییر شنیدیم آن گزینه احتمالا پاسخ نیست. گزینه اى که داراى معادل یا پارافریزر key word است به احتمال زیاد جواب است.
  5. به واژگانی که گفتمان را تغییر میدهند توجه ویژه کنید: however, but, although, though,despite… این واژه‌ها معمولا پاسخ مورد پیش بینی شما را به گزینه متضاد تغییر میدهند.
  چند نکته دقیقه نودی و کنکوری که هیچگاه نباید به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرند و فقط هنگام به بن بست رسیدن و درر ثانیه های آخر برای بالا بردن شانس مورد استفاده قرار میگیرند !
  •  در صورت نبود وقت، گزینه بلندتر یا پاسخ دوم( و نه اول) شنیده شده را انتخاب کنید.
  •  در صورتی که سوال چند گزینه‌ای داشتیم، اخیراً دیده شده است که فقط دو گزینه استفاده می‌شوند و یک گزینه استفاده نمیشود! مثلاً دو بار a و یک بار c، ولی بدون استفاده از گزینه b. منظور اینکه لزوماً از همه گزینه ها استفاده نمیگردد.
مقالات مرتبط