تاریخ آزمون آیلتس IELTS | جدول آزمونهای رسمی آیلتس

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”solid-icon”]تاریخ آزمون آیلتس: خانه آیلتس آفرینش جهت مقایسه و سهولت در انتخاب تاریخ آزمون آیلتس مراکز رسمی برگزاری آزمون IELTS، اطلاعات کلیه مراکز آزمون آیلتس ایران را در این جدول گردآوری کرده است. شایان ذکر است اطلاعات این جدول از سایتهای رسمی مراکز و سایت اصلی آیلتس (IELTS Essentials) فراهم گردیده است. همچنین لینک ثبت نام در جدول زیر به سایت رسمی IELTS Essentials ریدایرکت میشود. بدیهی است آفرینش هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات تاریخ آزمون آیلتس مندرج در جدول زیر ندارد.

از طریق بلوکهای جستجوی بالای جدول میتوانید آیتم مورد نظر خود را جستجو نمایید.[/vc_message][/vc_column][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

جدول آزمونهای IELTS پروشات

[/vc_column_text][vc_column_text][table id=3 responsive=scroll datatables_columnfilterwidgets=true automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_new_window=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=1,4,5,7,8,9,10 /]
[/vc_column_text][vc_btn title=”نقد و بررسی تخصصی پروشات از نگاه آفرینش” color=”info” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fafarinesh.org%2F%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25aa%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”تجربیات داوطلبان آیلتس پروشات” color=”info” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.afarinesh.org%2Fproshot-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|title:%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20proshot|target:%20_blank|”][vc_separator border_width=”3″][vc_column_text]

جدول آزمونهای IELTS ایرسافام

[/vc_column_text][vc_column_text]

[table id=7 responsive=scroll datatables_columnfilterwidgets=true automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_new_window=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=1,4,5,7,8,9,10 /]

[/vc_column_text][vc_separator border_width=”3″][vc_column_text]

جدول آزمونهای IELTS عصر دین و دانش

[/vc_column_text][vc_column_text][table id=154 responsive=scroll datatables_columnfilterwidgets=true automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_new_window=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=1,4,5,7,8,9,10 /][/vc_column_text][vc_btn title=”تجربیات داوطلبان آیلتس عصر دین و دانش” color=”info” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.afarinesh.org%2Fasre-dino-danesh-%25d8%25b9%25d8%25b5%25d8%25b1-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%2F|title:%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4|target:%20_blank|”][vc_separator border_width=”3″][vc_column_text]

جدول آزمونهای IELTS آیلتس تهران

[/vc_column_text][vc_column_text][table id=51 responsive=scroll datatables_columnfilterwidgets=true automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_new_window=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=1,4,5,7,8,9,10 /][/vc_column_text][vc_btn title=”تجربیات داوطلبان آیلتس تهران” color=”info” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.afarinesh.org%2Fielts-tehran-%25d8%25a2%25db%258c%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b3-%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%2F|title:%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86|target:%20_blank|”][vc_separator border_width=”3″][vc_column_text]

جدول آزمونهای IELTS پارسیان

[/vc_column_text][vc_column_text][table id=89 responsive=scroll datatables_columnfilterwidgets=true automatic_url_conversion=true automatic_url_conversion_new_window=true datatables_columnfilterwidgets_exclude_columns=1,4,5,7,8,9,10 /][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]