شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
آف تاپیک (Off topic) ننویسیم!

آف تاپیک (Off topic) ننویسیم!

آف تاپیک (Off topic) ننویسیم!

  یکی از دلایل نمرات پایین در آزمون Writing پرداختن به موضوعات کلی خارج از موضوع سوال است. اگر مطالبی که می نویسید منطقاً ربطی به موضوع سوال نداشته باشد، آن قسمت از نوشته شما در شمارش تعداد کلمات essay محاسبه نخواهند شد و نمره task response از فرد کم می شود.  
مقالات مرتبط