سوالات اسپیکینگ سنتر پروشات – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر پروشات آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر پروشات – آذر 1400

سلام. من 2 آذر سنتر پروشات آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای قربانی بودن. برخوردشون خوب بود و سوالاتم به این ترتیب بود:

پارت 1:

home environment holiday

پارت 2:

describe a city you would like to live in

پارت 3:

آیا فکر میکنی در آینده میتونی در این شهر زندگی کنی؟ چرا مردم به شهرها میان؟ چه چیزی یک شهر رو از نظر سیستم سلامت برای زندگی قابل قبول میکنه؟ آیا فرقی بین افراد پیر و جوان در انتخاب شهر زندگی هست؟ آیا تکنولوژی رو زندگی شهری در آینده تاثیر داره؟ (با تشکر از المیرای عزیز)
نوشته های مرتبط