لوگوهای مناسبتی آفرینش

داستان طراحی لوگوی آفرینش

آفرینش در لغت‌نامه دهخدا به معانی “خلق، انشاء، ابداع و خلقت” می‌باشد. از همین رو در طرح لوگوی آفرینش از نماد “درخت” که سنبل رویش و خلقت می‌باشد استفاده شده است. برگهای درخت آفرینش به سه رنگ سبز، فیروزه‌ای و نارنجی می‌باشند که این برگ‌ها به ۳ دایره رنگی که نماد اصلی لوگوی IELTS در جهان هستند اشاره دارد. از طرفی دیگر در طراحی برگ‌های درخت از نماد چت و گفتگو استفاده شده که نشان‌‌دهنده هویت و فعالیت اصلی آفرینش در راستای تعامل و گفتگو از طریق زبان بین‌المللی انگلیسی است.

Afarinesh logo

لوگوهای مناسبتی آفرینش

afarinesh ielts

Afarinesh Norooz logo

Afarinesh Fathers day logo

Afarinesh Christmas

Afarinesh Yalda

AFARINESH Yalda

afarinesh ielts moharram

Comments 1

  1. ناشناس says:

    امتیاز بینندگان:1 ستاره