نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (دی۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (دی۱۴۰۱)

سلام من دوشنبه ۱۹ دی در سنتر ایرسافام، شهر تهران امتحان اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر خانم تانیا صمدیان بودند.

پارت ۱

 • کار می کنید یا درس می خوانید؟ 
 • چه رشته ای خواندید ؟
 • از حمل و نقل عمومی استفاده می کنید؟
 • به نظرتان مردم شهرتان چرا از حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند؟
 •  بچه بودید از حمل و نقل عمومی استفاده می کردید؟ 
 • آب و هوا را چک می کنید؟
 • چند وقت یکبار آب و هوا را چک می کنید و چرا؟                

پارت ۲

 • یکی از دوستان دوران بچگیتان را توصیف کنید.


پارت ۳

 • در زمان کودکی دوست داشته اید؟ 
 • اکنون با دوستان دوران کودکیتان در ارتباط هستید؟ 
 • این موضوع که بچه ها در دوران کودکی دوست داشته باشند خوب است یا خیر؟ توضیح دهید . 
 • چرا بچه ها با دوستان دوران کودکیشان ممکن است قطع ارتباط کنند؟ 
 • نوجوانان بهتر است از پدر و مادر تبعیت کنند یا از دوستانشان؟ 
 • استفاده از ابزارهای هوشمند مانند موبایل برای تینجرها جهت ارتباط با دوستانشان اثر مثبت دارد یا منفی؟ توضیح دهید.
نوشته های مرتبط