نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (بهمن ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (بهمن ۱۴۰۱)

من سه شنبه ۱۱ بهمن در سنتر آیلتس تهران آزمون داشته ام.  پذیرش خوب بود ولی اینکه کسانی که ماک داشتند و امتحان اصلی همه با هم بودند این موضوع یک مقدار محیط را شلوغ و استرس زا کرده بود. اگزمینر من آقای شعار بودند. برخورد خوبی داشتند ولی سوالات را خیلی سریع می پرسیدند و سوالات چالشی بودند یعنی در جواب سوال من سریع می پرسیدند why یا بعد what و سوالات مرتبط . سوالات من به این شکل بودند.

پارت۱

 • کجا زندگی می کنید؟
 •  کسی را در محله تان می شناسید؟
 • چه ویژگی شهرتان خوب است؟
 • علاقه به آهنگ خواندن دارید؟ 
 • دوست دارید از دیگران آهنگ به صورت زنده گوش بدهید؟
 • درمورد writing
 • آیا چیزی نوشته اید؟
 • وقتی بچه بودید دوست داشتید بنویسید؟
 • نوشتن مردم درگذشته نسبت به الان تغییر کرده است؟
 • به نظرشما در آینده تغییر می کند؟

پارت۲

 • about a program on TV or internet

پارت۳

 • این برنامه را به کسی توصیه کرده اید؟
 • ?people in your country prefer to watch what program on TV
 • ?quiz shows and game shows  are wasting of time for young people
 • ?are you trust on news at T.V
 • ?all news are reliable
 • ?why you think some news are not trustworthy
 • ?why bad news are interesting for people
 • ?do you think we could trust on news are based on bias
امتیاز شما post
نوشته های مرتبط