نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آبان ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آبان ۱۴۰۱)

سلام سنتر دین ودانش امتحان اسپیکینگ داشتم آقای رفیعی اگزمینر بودند خوب بودند من بیشتر احساس می کردم با یک دوست هم صحبت هستم.

پارت ۱:

  • درس می خوانید یا کار می کنید؟
  • می خواهید کارتان را ادامه بدید یا خیر؟
  • چرا کار خودتان را دوست دارید؟
  • تحصیلات با گذشته چه فرقی کرده است؟
  • تو کلاس از چه دستگاه هایی استفاده می شوند؟
  • استفاده از تکنولوژی چه تاثیری بر روی بچه ها می گذارد؟

پارت ۲:

  • راجع به یک تکنولوژی ای صحبت کنید که زندگی آدم ها را عوض کرده است؟

پارت ۳:

  • آدمایی که مسن هستند به چه صورت از تکنولوژی استفاده می کنند و چه فرقی با جوان ها دارند؟
  • به نظر شما تکنولوژی تا کجا می تواند پیشرفت کند؟

پارت سه به جای اینکه سوال های مستقل از من بپرسد بیشتر از حرفای خودم سوال می پرسیدند.

گفتند که یک سری آدم ها معتقدند که چرخ مهم ترین اختراع بشری هست نظر شما چی هست؟

نوشته های مرتبط