نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سلام من ۲ فوریه( ۱۳ بهمن ) در سنتر عصر دین و دانش امتحان اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر خانم اخوان بودند. به نظرم خوب بودند، فقط در پارت سه مدام صحبت من را قطع می کردند و سوال بعدی را می پرسیدند.

پارت ۱

 • کجا زندگی می کنید؟ 
 • چه چیزهایی در محل زندگی تان را دوست دارید؟
 •  کدام قسمت خانه تان را دوست دارید؟
 • ساعت می بندید یا استفاده می کنید؟                        

پارت ۲

 • تجربه کمک کردن به یک کودک را توصیف کنید:
 • کی بوده است؟
 • کجا بوده است؟
 • چطور کمک کردید؟
 • چه حسی داشتید؟

پارت ۳

 • آیا کمک کردن به دیگران کار خوبی است؟
 • چطور می شود به آدمهای پیر کمک کرد؟
 • چطور به همسایه ها می توان کمک کرد؟
 • آیا همه مردم می توانند کار داوطلبانه انجام بدهند؟
نوشته های مرتبط