نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (فروردین۱۴۰۲)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (فروردین۱۴۰۲)

سلام . من در تاریخ دوشنبه ۲۸ فروردین در سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشته ام.

پارت۱

  • کار می کنید یا درس می خوانید ؟
  • آیا در آینده کارتان را تغییر خواهید داد؟
  • چون من دو شغل دارم پرسیدند آن دو شغل را با همدیگر مقایسه کنید.

پارت۲

  • یکی از قشنگترین عکس هایی که از شما گرفته شده است را توصیف کنید ؟

پارت۳

  • عکس را دوست دارید؟
  • آیا عکس ها را در فضای مجازی پخش می کنید یا خیر ؟
نوشته های مرتبط