نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سوالات آزمون اسپیکینگ آیلتس

سوالات آزمون اسپیکینگ آیلتس

سلام ، وقتتان بخیر من روز ۲۰ بهمن با آقای دارابی مرکز عصر دین و دانش اسپیکینگ داشته ام. به طور کلی بخواهم بگویم رفتارشان گرم بود اما واکنش هایشان یک مقدار به من استرس بیشتری می داد. مثلا مواقعی بود که مطمئن بودم که درست می گویم اما ایشان اخم می کردند و وانمود می کردند یک جایی مشکل وجود دارد. اما من بدون در نظر گرفتن واکنش ایشان ادامه دادم تا فلئونسیم را از دست ندهم.

پارت۱

پارت۲

پارت۳

خروج از نسخه موبایل