سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 24 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای دارابی بودن. خیلی خوش برخورد بودن و اصلا استرس نمیدادن، و فوق العاده شمرده شمرده صحبت میکردن در حدی که یه سوال طولانی رو انقدر شمرده گفتن که تا به آخرش برسن من اول سوالو یادم رفت گفتم دوباره تکرار کنن ولی در کل خوب بودن و ریکشن هم نشون میدادن، به اندازه معقول. برای جواب دادن به سوالا زمان میدادن و در کل من خیلی راضی بودم از امتحانم. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

Home ?Where do you live? Flat or apartment ?How long have you been living there ?What kind of house you would like to live in the future Special costumes ?Do you were special costumes when you go out ?Did you were a special costume when you were a child ?When was the last time you wore a special costume Environmental protection ?What do you do to protect the environment ?Have you done enough to protect the environment ?Do you think it’s important to teach children environmental protection at school

پارت 2:

Describe an article on health

پارت 3:

فالو آپ های همین health رو پرسیدن به اضافه این دو سوال: ?Which one is more successful, traditional therapy or modern treatments ?Do you think robots will be used for treatment in the future? How or why با آرزوی موفقیت برای همه (با تشکر از صبای عزیز)
نوشته های مرتبط