سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 23 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

Hometown Tv program

پارت 2:

موقعیتی رو تعریف کن که توصیه ‌ای به کسی کردی. اون شخص کی بود؟ چه توصیه‌ای کردی؟ نتیجه چی شد؟

پارت 3:

آیا افراد جوون باید از افراد مسن توصیه بگیرن؟ بهتره آدم از دوستاش توصیه بگیره یا خانواده‌اش؟ چرا بعضی ها برای مشاوره هزینه‌های زیادی میگیرن؟ (با تشکر از نگار عزیز)  
نوشته های مرتبط