سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 11 آذر سنتر عصر دین و دانش ساری آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای ایروانی بودن. لحن و صداشون خوب بود و من درخواستی واسه تکرار هیچ سوالی نداشتم. اما یکم عجله داشتن و با برگه‌ها زیاد درگیر بودن. بین سوالات هیچ مکثی نداشتن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

کجا زندگی میکنی؟ از جایی که زندگی میکنی لذت میبری؟ سوالاتی مربوط به مدرسه ابتدایی چجوری میرفتی مدرسه؟ دوستش داشتی؟ با ماشین به مسافرت میری؟ بیشتر جلو میشینی یا عقب؟ بیشترین مسافتی که رانندگی کردی؟

پارت 2:

شرکتی توی شهرتون که آدمای زیادی توش کار میکنن

پارت 3:

درباره شغل‌های محبوب کشور سن بازنشستگی نقش دولت توی نرخ بیکاری شغل‌های آینده (با تشکر از علی عزیز)
نوشته های مرتبط