سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سلام. من 26 آبان سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای دارابی بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

کار می کنی؟ تو کارت روزانه چی کارا می کنی؟ دوست داری با اجتماع در ارتباط باشی؟ ارتباط داشتن با آدم ها چه مزایایی داره؟

پارت 2:

یکی از اعضای خانوادت که بهش افتخار کردی

پارت 3:

نظرن راجع به جایزه دادن به بچه ها برای رسیدن به هدفشون چیه؟ خوبی هاش چیه؟ بدی هاش چیه؟ به نظرت بچه هایی که زیاد جایزه می گیرن چه تاثیری روشون داره؟ (با تشکر از رضای عزیز)
نوشته های مرتبط