Confusing English Words – hopefully / thankfully

0
69
blank

Confusing English Words – hopefully / thankfully

بسیاری از کلمات وجود دارند که معنی یکسانی دارند، اما در واقع تعاریف و کاربردهای مختلفی دارند.
شما می خواهید درست صحبت کنید و از به کار بردن کلمات نادرست خودداری کنید، اما در مورد معنی دقیق و کاربرد هر کلمه کاملا مطمئن نیستید.
بعضی از زبان آموزان حتی به دلیل تردیدهایشان از به کار بردن کلمات خودداری می کنند!
هدف ما در این سری از پست ها روشن کردن رایج ترین کلمات گیج کننده در انگلیسی است.

hopefully / thankfully

.You can say hopefully about something you want to happen (but you do not know if it will happen or not). Say thankfully about an established fact

Both “hopefully” and “thankfully” can be used in the past, present, or future – but thankfully is about confirmed facts and hopefully is about unconfirmed facts

:Future

Hopefully, this project will be finished by the end of the month. (= I’m not sure if it will be finished by the end of the month or not, but I want it to)

Thankfully, this project will be finished by the end of the month. (= The project will definitely be finished by that time)

:Present

Hopefully, there isn’t a long line at the bank. (= I am not yet at the bank, so I don’t know if the line is long or not)

Thankfully, there isn’t a long line at the bank. (= I am at the bank now, and I can see that the line is not long)

:Past

Hopefully, George got home safely last night. (= I don’t know if he got home safely or not)

Thankfully, George got home safely last night. (= I know for a fact that George is OK – perhaps he called me and confirmed it)

امتیاز شما post
آفرینش در اینستاگرام

blank

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید