ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
“حذف به قرینه” در رایتینگ و اسپیکینگ

“حذف به قرینه” در رایتینگ و اسپیکینگ

  هر گاه معنا روشن باشد، عناصر تکراری در کلاز های کنار هم را می توان حذف کرد. به این عمل ellipsis می گوییم و در رایتینگ و اسپیکینگ نمرات گرامر پیچیده را برای ما به ارمغان می آورند. مثال :

..He painted the walls brown and (he painted) the trimming white .We asked john to come at ten and ( we asked) Bill ( to come) at noon

واژگان داخل پرانتز حذف می شوند. جملات حاصله، elliptical sentences نام دارند و در آیلتس بسیار نمره آور محسوب می‌شوند.

تمرین :

:Combine the following into elliptical sentences

  1. . We considered the plan good. We did not consider it bad
  2. . He had the house painted. He did not have the garage painted
  3. . At the camp the men began to put up the tents and the women began to prepare the dinner
  4. Many people don’t want to do volunteer work to help others. Fortunately there are many other people who want to do volunteer work to help others
نکته: ساختار فوق نه تنها نمره گرامر بالایی دارد، بلکه با ایجاد یک مرجع کاذب و بازگشت به همان مرجع، نمره CC را در رایتینگ و روان صحبت کردن را در اسپیکینگ، به طرز شگفت انگیزی بالا می‌برد (در صورت استفاده درست و وسیع البته!). معمولاً کندیدت ایرانی آیلتس، برای به حد نصاب ( صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه) رساندن رایتینگ خود، “الیپسیس” را انجام نمیدهد و فکر میکند با این کار اوضاع بهتر می‌شود: در حالی که یک رایتینگ بی رمق و تکراری و کسل کننده تحویل داده است. منطقی و صحیح اما “بی رحمانه” حذف کنید و در دام تکرار مکررات نیافتید! پاسخ ها :
  1. . We considered the plan good not bad
  2. . He had the house painted not the garage
  3. . At the camp the men began to put up the tents and the women prepare the dinner
  4.  Many people don’t want to do volunteer work to help others but fortunately there are many others who do
مقالات مرتبط