استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار

0
1274
ielts tips

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار می تواند امتیاز واژگان شما را در اسپیکینگ و رایتینگ افزایش دهد.

به عنوان مثال به دو معادل بهتر برای فعل have در مثال های زیر دقت کنید:

.Few medical procedures carry (have) no risk of any kind

.Experts hold (have) various opinions as to the causes of the disease

استفاده از معادل‌ های کم تکرارتر کلمات پر تکرار
۵ (۱۰۰%) ۲ votes

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی