دانلود کتاب The Best Preparation for IELTS Reading

دانلود کتاب The Best Preparation for IELTS Reading

در این کتاب شما ابتدا با دو مهارت Skimming و Scanning و سپس با انواع سوالات ریدینگ و نحوه پاسخ دهی به آن ها آشنا می شوید.

در نهایت و در انتهای کتاب، 3 سری آزمون برای سنجش مهارت ریدینگ شما آمده است.

The Best Preparation for IELTS Reading

امتیاز شما post
مقالات مرتبط