شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
منظور از Pronunciation Features  چیست؟

منظور از Pronunciation Features چیست؟

منظور از Pronunciation Features در Band score descriptor چیست؟

  داوطلب باید بتواند به گونه ای صحبت کند که:
  1. تک تک صداهای کلمات را به درستی تلفظ کند.
  2. استرس گذاری در کلمات را به درستی رعایت کند.
  3. لینک صدای بین کلمات یک جمله را به درستی ایجاد کند.
  4. ریتم بالا و پایین جمله یا intonation را به درستی رعایت کند.
  5. لهجه ایجاد شده به خاطر زبان مادری داوطلب، درک مطلب را برای ممتحن دشوار نکند.
دقت شود که تلفظ صحیح مهم است اما لهجه تاثیری در نمره ندارد.
مقالات مرتبط