انتخاب واژگان، عاملی موثر در نمره Lexical Resource (LR)

0
717
ielts tips

انتخاب واژگان، عاملی موثر در نمره Lexical Resource (LR)

در ادامه مطلب قبل به بررسی انتخاب واژگانی می ‌پردازیم که معنای آنها خیلی کلی است و یا به عبارت دیگر دارای معانی بسیار متنوع و مختلفی هستند که بهتر است از آنها در نوشتار خودمان استفاده نکنیم.

برخی از این کلمات که اتفاقا در محاوره عامیانه هم پرکاربرد هستند عبارتند از:

things, stuff, get, give, have/has, etc

مقایسه کنید:

People tend to collect many things over time. (things)

Often, stuff from our past can hurt us today. (stuff)

This manual gives detailed information about the machinery used. (gives)

Getting the correct information can be difficult. (Getting)

When someone has the right tools, their future is bright. (has)

با کمی تغییرات ساده در انتخاب واژگانی که حتما آنها را بلد هستید، می توانید جملات زیباتری تولید کنید.

مقایسه کنید:

People tend to collect many items over time. (things Vs. items)

Often, experiences from our past can hurt us today. (stuff Vs. experiences)

This manual provides detailed information about the machinery used. (gives Vs. provides)

Obtaining the correct information can be difficult. (Getting Vs. Obtaining)

When someone possesses the right tools, their future is bright. (has Vs. possesses)

اگر معانی کلمات experience, provide, obtain and possess را از قبل می دانستید اما از آنها استفاده نمی‌کردید، بهتر است در در هنگام نوشتن بیشتر به انتخاب واژگان دقت کنید.

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی