ویدئو های بیشتر

AFARINESH SHowTime

private practice

Private Practice

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
grey's anatomy

Grey’s Anatomy

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
suits

Suits

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The walking Dead

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

Desperate Housewives – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
friends

Friends – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

Scandal – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

The haunting of hill house

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
how to get away from murders

How to Get Away with Murder – part 2

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

The Shawshank Redemption – Part 1

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

ویدئو های TED

ted - videosvideo

TED TALK – Nora McInerny

ted - videosvideo

TED TALK – Eve Pearlman

ted - videosvideo

TED TALK – Rosalind Picard

ted - videosvideo

TED TALK – Muhammed Idris

ted - videosvideo

TED TALK – Helen Marriage

ted - videosvideo

TED TALK – Kimberly Noble

ted - videosvideo

TED TALK – Alexander MacDonald

ted - videosvideo

TED TALK – Chuck Murry

ted - videosvideo

TED TALK – Rebecca Brachman

ویدئو های آیلتس
۵ (۱۰۰%) ۵ votes