ویدئو های بیشتر

AFARINESH SHowTime

how to get away from murders

How to Get Away with Murder – part 3

0
جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The Affair – Part 2

0
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The Marvelous Mrs. Maisel

0
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
grey's anatomy

Grey’s Anatomy – Part 2

1
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The good doctor – Part 1

0
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

Big Little Lies – Part 1

0
جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The haunting of hill house – Part 2

0
جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

Joker – Part 1

2
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
private practice

Private Practice

0
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
grey's anatomy

Grey’s Anatomy – Part 1

1
  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

ویدئو های TED

ted - videos

TED TALK – Norma Pimentel

0
TED TALK - Norma Pimentel -  Transcript
ted - videos

TED TALK – Poet Ali

0
TED TALK - Poet Ali - Transcript
ted - videos

TED TALK – Daniel J. Watts

0
TED TALK - Daniel J. Watts - Transcript
ted - videos

TED TALK – Marah J. Hardt

0
TED TALK - Marah J. Hardt - Transcript
ted - videos

TED TALK – Amy Milton

0
TED TALK - Amy Milton - Transcript
ted - videos

TED TALK – Dean Furness

0
TED TALK - Dean Furness - Transcript
ted - videos

TED TALK – Anne Basting

0
TED TALK - Anne Basting - Transcript
ted - videos

TED TALK – Charles P. Smith

0
TED TALK - Charles P. Smith - Transcript
ted - videos

TED TALK – Anne Marie Albano

0
TED TALK - Anne Marie Albano - Transcript
ted - videos

TED TALK – Sara Jones

0
TED TALK - Sara Jones - Transcript