ویدئو های بیشتر

AFARINESH SHowTime

grey's anatomy

Grey’s Anatomy

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...
suits

Suits

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از...

The walking Dead

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

Desperate Housewives – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
friends

Friends – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

Scandal – part 2

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

The haunting of hill house

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...
how to get away from murders

How to Get Away with Murder – part 2

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

The Shawshank Redemption – Part 1

جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

Downton Abbey

  جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime  قسمتهایی از...

ویدئو های TED

ted - videosvideo

TED TALK – Patty McCord

ted - videosvideo

TED TALK – Priyanka Jain

ted - videosvideo

TED TALK – Matt Mullenweg


ted - videosvideo

TED TALK – Wendy De La Rosa

ted - videosvideo

TED TALK – Michael C. Bush

ted - videosvideo

TED TALK – Amy Nicole Baker

ted - videosvideo

TED TALK – Dan Clay

ted - videosvideo

TED TALK – Matt Beane

ted - videosvideo

TED TALK – Ruby Sales

ted - videosvideo

TED TALK – Leland Melvin

ویدئو های آیلتس
۵ (۱۰۰%) ۳ votes