دانلود کتاب IELTS Simon Speaking Tips and Samples

دانلود کتاب IELTS Simon Speaking Tips and Samples

در این کتاب، شما نکات مهم و بسیار کاربردی اسپیکینگ را از زبان اگزمینر رسمی سابق یاد میگیرید.

همچنین برای هر پارت اسپیکینگ تعدادی سمپل خوب نیز ارائه شده است

IELTS Simon Speaking Tips and Samples

1/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط