دانلود کتاب Idioms For IELTS Speaking by Rachel Mitchell

دانلود کتاب Idioms For IELTS Speaking by Rachel Mitchell

به گفته نویسنده این کتاب، با مطالعه روزی 10 دقیقه از این کتاب ظرف مدت کوتاهی چندین اصطلاح کاربردی برای اسپیکینگ یاد می گیرید که باعث بهبود نمره شما خواهد شد.

Idioms For IELTS Speaking by Rachel Mitchell

امتیاز شما post
مقالات مرتبط