ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
Using Gap Fillers for speaking

Using Gap Fillers for speaking

  با یک جستجوی ساده در گوگل به بیست و اندی گپ فیلر برای اسپیکینگ میرسیم که، راستش را بخواهید، مطلقاً تاثیری بر روانی صحبت کردن شما ندارند. به جای آنها میتوانید از عبارات زیر که هیچ معنای خاصی ندارند ولی عملاً نمره دانش واژگانى و گرامر ( و در صورت تمرین مستمر نمره فلونسى و تلفظ) ما را در اسپیکینگ آیلتس افزایش میدهند، استفاده کنید. نکته : الف. به معنی فکر نکنید، فقط هر جا حس کردید به من من افتاده اید و مکث دارید یکی از آنها را بدون فکر بکار ببرید. ب. شما مجاز به تغییر واژگانی و گرامری هستید: هر چیز که بهتر در زبان شما میچرخد، همان را جایگزین کرده و به کار ببرید.
  1. . Considering your question, the pivotal point is…
  2.  The answer to your thought provoking question could have various ramifications, and I try to mention a few of them
  3. (برای ایجاد تضاد)…. Looking at the converse side of the coin…
  4. .The focal factor here is….which needs more explanation
  5.  Having in mind the central topic of the discussion , I shall carry on saying…
  6.  In spite of the fact that there are untold number of reasons against it, I think… has some advantages too
  7. … as far as the laymen understand, one can go on saying that…
  8. … :referring to what said,the image conjured up can be depicted as this…
  9.  … :At the end of the day , it is logical to ponder upon the possible ramifications…
توجه داشته باشید که قبل و بعد از این جملات هر جمله ساده یا پیچیده در مورد هر موضوعی را میتوانید بیان کنید. حتماً هر جمله را ده ها بار تکرار و با استفاده از تمرین های جایگزینی ( substitution drills) تمرین کنید. توجه دوباره: اینها فقط برای اسپیکینگ هستند و نه رایتینگ.

مقالات مرتبط