چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

0
688
ielts tips

چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ

  • موضوعات مروبط به اشخاص people
  • موضوعات مربوط به مکانها places
  • موضوعات مربوط به موقعیت ها و رویدادها events and situations
  • موضوعات مربوط به اشیا objects

پیشنهاد می شود واژگان و عبارت مناسب برای این چهار حوزه را به خوبی تمرین کنید و با ضبط کردن صدای خود دانش واژگانی خود را برای تسک کاردهای مربوط به این موضوعات ارزیابی کنید!

چهار ‌گروه موضوعات رایج در پارت ۲ اسپیکینگ
۴ (۸۰%) ۱ vote

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی