ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
پاسخ دادن به سوالات Matching Sentence Endings

پاسخ دادن به سوالات Matching Sentence Endings

پاسخ دادن به سوالات Matching Sentence Endings

  1. این سوالات معمولا (در ۹۰ درصد موارد) مربوط به ۲ یا ۳ پاراگراف هستند و ترتیب پاسخ ها به ترتیب اطلاعات متن است.
  2. برای پاسخ دادن باید دو کلمه کلیدی از ۲ سوال را در نظر بگیریم و با پیدا کردن جای سوال اول جمله به جمله به ترتیب با گزینه های داده شده مقایسه کنیم.
  3. پاسخ های پیدا شده را باید حذف کنیم تا تعداد گزینه ها کمتر شود. سپس سوالات بعدی را در ادامه همان قسمت بررسی کنیم.
دقت کنید پاسخ ها باید دقیقا با اطلاعات متن منطبق باشد و نه اینکه صرفا با منطق کلی جور در بیاید.
مقالات مرتبط