آیلتس آفرینش
شروع ثبت‌نام کلاس‌های حضوری ترم فروردین
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

واژگان مشابه و دردسرساز در آیلتس

واژگان زیر طبق آمار بیشترین غلط های املایی و تلفظی را در اسپیکینگ، رایتینگ و لیسنینگ ایجاد کرده اند. این واژگان را در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی چک کنید و در صورت فیش برداری نکردن، از روی هر کدام دست کم پنج بار رونویسی نمایید. بیابان desert دسر dessert به جز except پذیرفتن accept مردن die رنگ کردن dye تاثیر گذاشتن affect اثر effect اجازه گرفته allowed با صدای بلند aloud محراب altar تغییر کردن، دادن alter برهنه bare تحمل کردن bear نامطبوع coarse دوره course کشمش currant کنونی current شورا council مشورت counsel دوگانه dual جنگ تن به تن duel خودنمایی flaunt تمسخر flout رسماً formally سابق formerly آرام quiet کاملquite سبک lightening روشن شدن lightning شل loose از دست دادن lose بادبان sail فروش sale دوختن sew بذرپاشیsow درد pain جام pane آرامش peace تکه piece شخصی personal کارکنان personnel ساکن stationary نوشت افزار stationery کمر waist تلف کردن waste هوا weather آیا / چه whether
امتیاز شما post
مقالات مرتبط