ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
یک نکته گرامری بسیار مهم برای رایتینگ و لیسنینگ

یک نکته گرامری بسیار مهم برای رایتینگ و لیسنینگ

  توجه کنید که در صورت غلط بودن “اس” جمع در لیسنینگ، کل نمره آیتم در آیلتس از بین می‌رود! در رایتینگ نیز نمره زیادی از بخش واژگان کسر میگردد. یک قانون کلی در آیلتس : قبل از هر اسم قابل شمارش در جمله یا باید a, an, the بیاید یا آن اسم باید جمع باشد. چند استراتژی برای جمع بستن اسامی

.For the plural form of most nouns, add s

bottle – bottles cup – cups pencil – pencils desk – desks sticker – stickers window – windows

.For nouns that end in ch, x, s, or s sounds, add es

box – boxes watch – watches moss – mosses bus – buses

.For nouns ending in f or fe, change f to v and add es

wolf – wolves wife – wives leaf – leaves life – lives

.Some nouns have different plural forms

child – children woman – women man – men mouse – mice goose – geese

.Nouns ending in vowels like y or o do not have definite rules

baby – babies toy – toys kidney – kidneys potato – potatoes memo – memos stereo – stereos

.A few nouns have the same singular and plural forms

sheep – sheep deer – deer series – series species – species

مقالات مرتبط
1 نظر
سمیرا

سلام در ریدینگ اگر s جمع گذاشته نشه غلط محسوب میشه؟
 

نظرات بسته شده‌اند.