شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
نکاتی درباره رایتینگ تسک دو جنرال و آکادمیک

نکاتی درباره رایتینگ تسک دو جنرال و آکادمیک

  برای هر رایتینگ تسک دو، پیشنهاد می شود پنج مرحله ذیل طی شود :

 Understanding the question thoroughly- Brainstorming- Planning the paragraphs- Writing- Proofreading-

همانطور که روشن است، در مرحله اول سعی می کنیم تمام کی ورد ها و جنبه های سوال را درک کنیم. در مرحله دوم با یک طوفان ذهنی هر چه در ذهن داریم به صورت چرک نویس گوشه ای مینویسیم. سپس نکات بی‌ربط به کی ورد ها و سوال را حذف میکنیم. آنگاه برنامه پاراگراف بندی را طبق پلن برین استورمینگ انجام می‌دهیم. آنگاه طبق پلن متن را مینویسم و بعد غلط گیری میکنیم. توصیه می‌شود برای مراحل اول تا سوم “پنج دقیقه”، مرحله چهارم “سی و دو دقیقه” و مرحله آخر “سه دقیقه” وقت بگذاریم. تمرین: طبق برنامه پیشنهادی فوق یک رایتینگ تسک دو در مورد تاپیک واقعی آیلتس زیر( مربوط به حدوداً یک سال پیش) بنویسید :

.There should be a legal limit of getting married only after one gets 21 ?To what extent do you agree or disagree

نکته

  1. از واژگان و کالوکیشن هاى مرتبط در هر پاراگراف حداقل چهار بار استفاده شود.
  2.  در هر پاراگراف حداقل سه ساختار پیچیده که در بالا ذکر شد استفاده گردد.
  3.  دقت کنید off topic ننویسید.
نمونه پاسخ

Some hold that the government should set an age limit for marrying at twenty one. Others, however, believe that this is something personal and the state must not meddle with a person’s individual affairs

Those in favor of setting an age limit, are of the opinion that individuals under twenty one are not mature enough to form a family and formulate the appropriate policy to lead the prosperity of the individuals involved. They cite the examples of drinking age in the United States as an illustration

Others, however, believe that this is a personal issue and there are people even as young as sixteen who can differentiate vice from virtue at the mentioned age. The interference of the government, therefore, only restricts and puts off their God-given and intrinsic right. Thus, they should be free as to when marry. The economic condition in these people is also so appropriate that leads them do so with peace of mind

I concur with the latter position, as freedom and individual free choice accords more with my state of mind. Everybody has the right to make a decision about herself as long as she is physically mature, and he or she will pay the price if making a mistake

مقالات مرتبط