نوشتن تاریخ ها در لیسنینگ آیلتس

نوشتن تاریخ ها در لیسنینگ آیلتس

هر سه فرمت عادی، اداری و نظامی نوشتن تاریخ در آیلتس قابل قبول است.

ماه/روز/ سال روز /ماه /سال روز /ماه(به عدد)/ سال یعنی مثلا بیستم ماه مارس ۲۰۱۶ را میتوان به صورت های زیر نوشت و همگی قابل قبول است. ۲۰/۳/۲۰۱۶ ۳/۲۰/۲۰۱۶ March, 20, 2016 ۲۰, March 2016

5/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط