مجله ریدرز دایجست سپتامبر ۲۰۱۶

مجله ریدرز دایجست سپتامبر ۲۰۱۶

  مجله زیر برای ریدینگ آیلتس بسیار مفید است. مطالب مورد علاقه خود را گلچین کنید و با یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی آنها را مطالعه کنید.

پیشنهاد ما مقاله صفحات ۴۰ تا ۴۴ است. ( همین مقاله اخیراً با تغییرات و تلخیص در پارت سوم ریدینگ جنرال یک امتحان اصلی آیلتس در شرق آسیا دیده شده است!). سعی کنید که خوانش یک مقاله هر شب، عادتتان شود. این مجله گنجی شایان است از واژگان و اصطلاحات و کالوکیشن هاى روزمره و رسمی و ساختارهای گرامری مورد نیاز در آیلتس.

!Make the most of it

Reader’s Digest Magazine – September 2016

نوشته های مرتبط