رده بندی کشور های خوب در دنیا به چه صورت است؟

رده بندی کشور های خوب در دنیا به چه صورت است؟

رده بندی کشور های خوب در دنیا به چه صورت است؟

رده ‌بندی کشور های خوب براساس اندازه ‌گیری معیار هایی صورت می گیرد که در هفت گروه تقسیم‌ بندی شده ‌اند.در ادامه این معیار ها را مشاهده می کنیم. ۱.علم و تکنولوژی ۲.فرهنگ ۳.صلح جهانی و امنیت ۴.نظم جهانی ۵.محیط زیست ۶.برابری و رفاه ۷.سلامت و بهداشت برای هر کدام از دسته های بالا، آیتم‌ هایی که قابل اندازه گیری هستند مشخص شده است. در دسته علم و تلکنولوژی مواردی مثل تعداد دانشجو های بین‌المللی، تعداد مقالات علمی، ثبت اختراع و جوایز نوبل بررسی شده است. همین طور در دسته صلح جهانی و امنیت به جزئیاتی مثل تعداد نیرو های‌ حافظ صلح، مبالغ‌ پرداختی برای کمک به حفظ صلح بین المللی، عدم درگیری‌ های خشونت‌ آمیز بین‌ المللی(جنگ)، صادرات سلاح و امنیت اینترنت توجه شده است. با توجه به موارد ذکر شده، رتبه بندی کشور های خوب از بین ۱۶۳ کشور بررسی شده به صورت زیر می باشد: ۱- هلند ۲-سوئیس ۳- دانمارک ۴- فنلاند ۵- آلمان ۶- سوئد ۷- ایرلند ۸ – بریتانیا ۹- اتریش ۱۰- نروژ . . . ۱۳۱-ایران
نوشته های مرتبط