درس هفتم: کلایسترز مسابقه نهایی تنیس آزاد آمریکا را برد

درس هفتم: کلایسترز مسابقه نهایی تنیس آزاد آمریکا را برد

درس هفتم : کلایسترز مسابقه نهایی تنیس آزاد آمریکا را برد

Clijsters wins US Open
Clijsters wins US Open
کیم کلایسترز، تنیس باز بلژیکی که دو سال بازی تنیس را کنار گذاشته بود پس از بازگشت، برای دومین بار موفق به کسب جایزه مسابقه نهایی تنیس آزاد آمریکا در بخش مسابقات انفرادی زنان شده است. رقیب قهرمان سابق جهان، کارولاین وزنیاکی، تنیس باز دانمارکی بود که کیم کلایسترز، او را ۵-۷ و ۳-۶ شکست داد.

به گزارش گوش دهید

 

What a story. What a player. In May this year Kim Clijsters stepped on to Centre Court at Wimbledon, a retired player invited for a gentle workout in an exhibition to test the new roof

Four months on shes the US Open champion. As comebacks go, there are very few to match it across any sport

The Belgian took two years out of the game during which time she got married and had a baby daughter. Incredibly, this is only her third event back

The final itself was of high calibre, full of outstanding rallies, great excitement and smiles on each side of the net. It was the perfect antidote to Serena Williams shameful shenanigans

Alastair Eykyn, BBC News, New York

به کلمات گوش دهید

 

قدم به ……( زمین بازی) گذاشت                       stepped on to

بازنشسته                                   retired

تمرینات بدنی نرم و سبک                  a gentle workout

as comebacks go, there are very few to match it across any sport این مورد بسیار نادر است که ورزشکاری که مدتی کنار رفته بوده پس از بازگشت بتواند تا این حد موفق باشد

سومین مسابقه ای که پس از بازگشت داشته               her third event back

نهایی                                          final

با مهارت و توانایی زیاد                         of high calibre

antidote to این کلمه در اصل به معنی پاد زهر است ولی در اینجا به معنی تسکین وآسودگی خاطر (تماشاچیان) است

حقه و کلک، کارهای سئوال برانگیز                           shenanigans

نوشته های مرتبط