ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
تمرینی مفید برای بهبود واژگان آیلتس

تمرینی مفید برای بهبود واژگان آیلتس

سعی کنید هنگام چک کردن یک واژه در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی، “تمامی” هم خانواده‌های آنرا نیز چک کنید. با هم خواندن و یادگیری و فیش برداری از افعال یا واژگانی که با پسوند یا پیشوند خاصی ختم یا شروع می‌شوند نیز بسیار کمک کننده است و نمره lexical Resource را در رایتینگ و اسپیکینگ و فنون لیسنینگ و ریدینگ بهبود شگفت انگیزی میبخشد. تمرین ذیل یکی از دهها تمرین موجود برای بهبود واژگان به صورت خانوادگی است.

. The word “emigrate” ends in a very common verb ending in English: -ate .Try to find as many verbs with the -ate ending in the word search below .They can be read from right to left or left to right

 
ate word search
ate word search
پاسخ ها:
ate word answers
ate word answers
مقالات مرتبط