ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
تشخیص کلمات کلیدی در Reading و Listening

تشخیص کلمات کلیدی در Reading و Listening

  اغلب آزمون دهندگان IELTS در تشخیص کلمات کلیدی یا key words در ریدینگ و لیسنینگ مشکل دارند. لیست ده موردی زیر میتواند کمک کننده باشد و در صورت تردید فقط و فقط به ده مورد ذیل بسنده شود:
  1. افعالی که حالت علت و معلول دارند مثل bring about, lead to…
  2.  واژگان محدود کننده مثل only…
  3.  مقادیر کمی مثل all, majority, little…
  4.  صفات کیفی مثل particular, inevitable, mistaken…
  5.  قیود کیفیتی مثل largely, slightly…
  6.  اعداد
  7.  افعال منفی مثل ignore, fail…
  8.  افعال یا عباراتی که شک و تردید را القا می‌کنند مثل: suggest…
  9.  هر عبارت قیاسی یا هر قیاس بین دو چیز یا بیشتر
  10. افعالی که ارتباط میان چند چیز را میرسانند مثل connect, link…
مقالات مرتبط