ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
نمونه رایتینگ های نمره 7.5 برای تست 1 آکادمیک کمبریج 16

نمونه رایتینگ های نمره 7.5 برای تست 1 آکادمیک کمبریج 16

نمونه رایتینگ های نمره 7.5 برای تست 1 آکادمیک کمبریج 16

در این پست قصد داریم نمونه رایتینگ هایی که در گروه تلگرام رایتینگ آفرینش ارسال و تصحیح شدند رو بعنوان سمپل های مورد اعتماد با شما به اشتراک بذاریم.

ابتدا سوال رو با هم مشاهده می کنیم:

The charts below show the changes in ownership of electrical appliances and amount of time spent doing housework in households in one country between 1920 and 2019 Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

 

نمونه هایی که نمره 7.5 کسب کرده اند:

Sample NO.1

Sample NO.2

Sample NO.3

Sample NO.4

Sample NO.5

Sample NO.6

Sample NO.7

مقالات مرتبط