Common Mistakes

اشتباهات رایج در استفاده لغاتی که از لحاظ معنایی بهم نزدیک میباشند!

یکی از راههایی که برای گسترده کردن دایره لغات توصیه میشود، استفاده از مترادفها است. اما همانطور که میدانید لغاتی که بعنوان مترادف در دیکشنری ها معرفی میشوند لزوما استفاده همانند هم را ندارند و علیرغم نزدیکی معنایی در جایگاه متفاوتی استفاده میشوند. از آنجایی که استفاده درست لغات باتوجه به معنای ضمنی (connotation) از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد، هر روز یک نمونه از این قبیل لغات را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.