ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم مرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
برین ستورمینگ (brain storming) چیست و آیا در رایتینگ آیلتس کاربرد دارد؟

برین ستورمینگ (brain storming) چیست و آیا در رایتینگ آیلتس کاربرد دارد؟

برین ستورمینگ (brain storming) چیست و آیا در رایتینگ آیلتس کاربرد دارد؟

ایجاد یک طوفان ذهنی (برین استورمینگ) و روی کاغذ آوردن نکات اصلی رایتینگ یکی از شیوه های کلاسیک برنامه ریزی و مدیریت یک رایتینگ خوب است. این کار در رایتینگ آیلتس می تواند در حد چند دقیقه (حداکثر چهار دقیقه) و روی برگه سوال انجام شود و می تواند کمک شایانی به نمره “پیوستگی و همبستگی ” coherence and cohesion شما نماید.
  1. سریعا ایده های اصلی را که در آیلتس معمولاً محدود به دو یا سه مورد است روی کاغذ بنویسید ( “موافقت و مخالفت”، ” مزایا و معایب و دلایل چربیدن یکی بر دیگری”…)
  2.  کنار هر ایده اصلی واژگان کلیدی آن را یادداشت نمایید.
  3.  آنها را طبق دستور سوال مرتب کنید.
  4.  از اینها مانند اسکلتی برای نوشتار خود استفاده نمایید.
نکته: این کار فقط جهت سرعت دادن و ساختارمند کردن متن شماست و هیچ اجباری به انجام آن در آیلتس نیست. اگر این کار زمان زیادی از شما می گیرد، ما آنرا به هیچ وجه توصیه نمی کنیم . بسیاری از داوطلبان آیلتس در یکی دو دقیقه همه کارهای فوق را نه بر روی کاغذ، که در ذهن خود انجام می دهند که کاملا بی اشکال است.
مقالات مرتبط