یک نکته مفید برای پاسخ به سوالات Reading

0
1140
IELTS Reading
IELTS Reading

یک نکته مفید برای پاسخ به سوالات Reading

در سوالات Heading matching و Matching information چنانچه دو کلمه از سوال در خط اول یک پاراگراف باشد به احتمال خیلی زیاد آن پاراگراف پاسخ سوال نیست . در بسیاری از موارد حتی استفاده از یک کلمه در سوال هم روشی برای گمراه کردن داوطلبین آزمون است .

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی