ثبت‌نام عمومی کلاسهای حضوری ترم مرداد
گرامرمن – درس هشتم – استفاده از کلمات ربط – قسمت هفتم

گرامرمن درس هشتم استفاده از کلمات ربط قسمت هفتم

گرامرمن – درس هشتم – استفاده از کلمات ربط – قسمت هفتم

امروز با ادامه درس قبلی درباره not only … but also … که حتما دیدینش یا شنیدینش با شما هستم. مثل ساختار قبلی، خیلی هم کاربردی و جالبه و نوشته یا صحبت شما رو حرفه ای تر میکنه بشرطی که به درستی ازش استفاده کنید. حالا ببینیم این ساختار چیه و چطوری استفاده میشه. خب این ساختار دو تا کاربرد داره یکی برای ساختارهای مشابه مثلا وصل کردن دو تا اسم، صفت، فعل یا گروه اسمی و امثالهم و دومی برای وصل کردن دوتا جمله کامل بهم دیگه. این مثال ها رو ببینین. مثال از ساختارهای مشابه:

Tom has not only a car but also a motorcycle. (not only + noun + but also + noun)

تو این مثال دو تا اسم با not only … but also … بهم وصل شدن مثال از دو جمله کامل:

.Not only does he repair motorcycles, but also he teaches motorcycle repair (Not only + inverted sentence, but also + sentence)

تو این مثال دو جمله کامل و مستقل با Not only …, but also … بهم وصل شدن و بین آنها هم یک اگه دقت کنید یک کاما اضافه شده و جمله اول هم invert شد (یعنی شکل جمله سوالی به خودش گرفت). این ساختار ساده چند تا قانون داره. اول اینکه این ساختار معنای تاکیدی داره به معنی نه تنها … بلکه … .

.He is not only a fast driver but also a careful one

.She is not only a selfless mother but also a caring friend

دوم اینکه not only … but also … در حالت وصل کردن ساختارهای مشابه در نزدیکترین فاصله به اونها قرار میگیره.مثل:

.It is not only a big apartment but also an inexpensive one

سوم اینکه از لحاظ تطبیق فاعل و فعل در فرم جمع یا مفرد، همیشه فعل از نزدیکترین فاعل پیروی میکنه.مثل این حالتها:

Not only my parents but also my sister is going to visit me. (is)

Not only my sister but also my parents are going to visit me. (are)

چهارم اینکه اگر برای وصل کردن دو جمله کامل از این ساختار استفاده می کنید، باید جمله اول invert بشه.مثل این:

.Not only do we need a new stove, but also we need a new refrigerator

خب حالا چندتا هم تمرین انجام بدین که این درس بهتر براتون جا بیوفته. تو هر تمرین دو تا جمله داریم. ببینید که بهتره بوسیله ساختارهای مشابه اونا رو بهم وصل کنید یا مثل دو تا جمله کامل و مستقل.

.N1. They have invited the members of their family. They have invited their friends

.N2. Coffee contains caffeine. Tea contains caffeine

.N3. The children need new clothes. They also need book bags

جوابهای ممکن:

.N1. They have invited not only the members of their family but also their friends

.N2. Not only coffee but also tea contains caffeine

.N3. Not only do the children need new clothes, but also they need book bags

 
مقالات مرتبط