گرامرمن – درس چهارم – استفاده از کلمات ربط – قسمت سوم

گرامرمن درس چهارم استفاده از کلمات ربط قسمت سوم

گرامرمن – درس چهارم – استفاده از کلمات ربط – قسمت سوم

تو درس های قبلی از کلمه های and و but و yet برای وصل کردن ساختارهای مشابه گفتیم اما این سه کلمه برای وصل کردن جمله های کامل هم استفاده میشن. ببینید چطور:

.She is very intelligent. She managed to get good grades last semester

می تونیم این دو تا جمله رو با and به هم وصل کنیم که میشه:

.She is very intelligent, and she managed to get good grades last semester

چه اتفاقی افتاد؟ یک کاما قبل and اضافه شد. حالا یه جمله جدید داریم که در اصطلاح گرامری بهش میگن جمله compound. چرا؟ چون با and به هم وصل شدن. But و Yet هم همین خاصیت رو دارن فقط نکته اش اینه که معنای تضاد به جمله اضافه میکنن. ببینید:

.She is very intelligent. She did not manage to get good grades last semester

برای نشون دادن رابطه تضاد معنایی بین دو جمله می تونیم از But و Yet استفاده کنیم که میشه:

.She is very intelligent, but she did not manage to get good grades last semester

.She is very intelligent, yet she did not manage to get good grades last semester

چی شد؟ یک کاما قبل کلمه But و Yet اضافه شد. پس این میشه قانون punctuation برای این نوع کلمات رابطی. کلمه for تو این درس به معنی “برای” نیست بلکه به معنای because یعنی “زیرا / چون” به کار میره. ببینید:

.She is very intelligent, for she managed to get good grades last semester

از لحاظ معنایی مساویست با:

.She is very intelligent because she managed to get good grades last semester

به همین سادگی که دیدین میشه به جمله هامون تنوع بدیم و اگر تو writing یه بار از because استفاده کردیم، یه بار هم از for استفاده کنیم فقط کاما قبل for یادتون نره! کلمه بعدی تو درس امروز nor هستش به معنی “نه” البته نه اییکه جنبه اضافه کردن داره مثل “نه درس هاشو خوب می خونه نه تمرین هاشو انجام میده” دوتا مفهوم منفی رو با هم جمع زدیم که میشه:

.She doesn’t study her lessons well, nor does she do her homework

چی شد؟ هم کاما قبل nor اومد هم ؟؟؟ بله جمله دوم invert شد یعنی ساختارش چرخید و شکل سوالی به خودش گرفت! فقط شکل سوالی به خوش گرفت اما جمله سوالی نیست! آخر جمله هم نقطه گذاشتم نه علامت سوال! این کاربرد از nor رسمی و آکادمیک حساب میشه و بیشتر برای writing پیشنهاد میشه! از اون نمره بیاراس به شرطی که درست استفاده کنید. یه مثال دیگه ببینید:

.She didn’t go out with her friends, nor did she like to watch a movie

حالا چند تا تمرین کنید. اول جمله های زیر رو بخونید و ببینید رابطه معنایی بین دو جمله چیه بعد با کلمه داخل پرانتز جمله ها رو وصل کنید و با توجه به قانون کاما اونارو یک بار دیگه باز نویسی کنید.

N1. The phone rang. Someone knocked at the door. (and)

N2. You don’t have to study. You don’t need to stay home. (nor)

N3. The teacher was very sick. He taught the class. (but/yet)

N4. Natural resources are depleting. We do not preserve them well. (for)

جواب های ممکن:

.N1. The phone rang, and someone knocked at the door

.N2. You don’t have to study, nor do you need to stay home

.N3. The teacher was very sick, yet he taught the class

or

.The teacher was very sick, but he taught the class

.N4. Natural resources are depleting, for we do not preserve them well

5/5 - (4 امتیاز)
مقالات مرتبط