ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
گرامرمن – درس سوم – استفاده از کلمات ربط – قسمت دوم

گرامرمن درس سوم استفاده از کلمات ربط قسمت دوم

گرامرمن – درس سوم – استفاده از کلمات ربط – قسمت دوم

تو درس اول برای وصل کردن کلمات مشابه به هم دیگه از and و but استفاده کردیم اما دیگه چه کلمه هایی این خاصیت رو دارن؟دو کلمه دیگه yet و or هم خاصیت وصل کردن کلمات مشابه رو دارن.
این مثال ها رو ببینید:

.You can put the book on the table or on the sofa

.The question was on the exam yet not in the book

منظورمون از “کلمات مشابه” چیه؟ منظورمون کلماتی از یک جنس هست مثلا دو تا اسم، دو تا صفت یا دو تا فعل. تو مثال‌ های بالا از دو تا ساختار مشابه به نام prepositional phrase استفاده شده. از کلمه های and, but, or & yet برای وصل کردن جمله‌ های کامل هم می ‌تونیم استفاده کنیم که تو درس بعدی میگم چطور میشه. برای امروز تمرین زیر رو انجام بدین. تو این تمرینا سعی کنین با استفاده از حالت “کلمات مشابه” جمله‌ها رو کامل کنید، با لغت‌های خودتون. مرسی!

. ……… N1. Most people want to find a job which is well-paying and

. ……… N2. Computers are easy for young people to use yet

. ……… N3. The company needed to employ someone who could speak Italian or

جواب های ممکن:

.N1. Most people want to find a job which is well-paying and dependable هر صفت معنادار دیگه ای هم بنویسین درسته.

.N2. Computers are easy for young people to use yet difficult for the elderly ببینید باید جوابتون حتما معنا دار هم باشه فقط گرامری فکر نکنید.

.N3. The company needed to employ someone who could speak Italian or English بجای English اسم هر زبان دیگه ای هم باشه درسته.

مقالات مرتبط