گرامرمن – درس یازدهم – استفاده از کلمات ربط – قسمت دهم

0
182

گرامرمن – درس یازدهم – استفاده از کلمات ربط – قسمت دهم

امروز می‌خوام بحث درس دو رو براتون با این جدول جمع بندی کنم.

جمع بندی Correlative Conjunctions
 

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی