کوییز جالب و کوتاه اصطلاحات ایدیوماتیک

کوییز جالب و کوتاه اصطلاحات ایدیوماتیک

  کوییز جالب و کوتاه زیر طبق حروف الفبا طبقه بندی شده است. لازم به ذکر است که استفاده از این اصطلاحات، آستانه ورود شما به نمره هفت در اسپیکینگ و رایتینگ است. کوییز را انجام دهید و سپس تلاش کنید تا از آنها در اسپیکینگ و رایتینگ خود به طور مناسب استفاده نمایید.

http://a4esl.org/q/h/id-a.html

 
امتیاز شما post
مقالات مرتبط