کتابی فوق‌العاده مفید در مورد کالوکیشن ها از انتشارات کمبریج

0
7884
collocations-cambridge

کتابی فوق‌العاده مفید  در مورد کالوکیشن ها از انتشارات کمبریج

کتاب زیر که موضوع بندی شده است، برای افرادی مفید است که در مورد موضوعات مختلف ایده خاصی ندارند و یا علی رغم داشتن ایده، از استفاده از واژگان مرتبط ناتوان هستند.
توصیه ما مطالعه موضوعی و تکرار و اجبار شخصی در استفاده در رایتینگ و اسپیکینگ است. یعنی اینکه حتی اگر به راحتی در مورد موضوعی صحبت میکنید و یا مینویسید، ولی از کالوکیشن استفاده نمی کنید، بهتر است خود را “مجبور کنید” پس از مطالعه هر فصل همان کالوکیشن ها را در اسپیکینگ و رایتینگ به کار ببرید ( این امر باید به یک وسواس ذهنی و اجبار درونی تبدیل شود).

[wpdm_package id=5319 template=”link-template-calltoaction3.php”]

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی