شروع ثبت نام کلاسهای آنلاین ترم خرداد
0
روز
0
ساعت
0
دقیقه
0
ثانیه
کامنت های ممتحن درباره اسپیکینگ

کامنت های ممتحن درباره اسپیکینگ

  فلونسى: این داوطلب روان صحبت میکند. بسیار به ندرت سخنان خود را تکرار می کند یا صحبت خود را تصحیح مینماید و اگر هم مکثی میکند برای یافتن ایده است و نه گرامر و واژگان. با انسجام کامل و استفاده عالی از کانکتیو ها معنی مورد نظر خود را میرساند. واژگان: از واژگان، با انعطاف و دقت کامل در همه موضوعات بهره می‌برد و حیطه وسیعی از اصطلاحات ایدیوماتیک را به صورت روان و صحیح استفاده میکند. گرامر: ساختارهای گرامری داوطلب در تمام مدت دقیق و درست هستند. از حیطه وسیعی از ساختارها و جملات متفاوت به صورت طبیعی استفاده میکند و خطای فاحشی در گرامر ندارد. تلفظ: از حیطه وسیعی از مشخصات آوایی با دقت و پیچیدگی کامل استفاده میکند. در طول صحبت کردن با ظرافت از ریتم، استرس واژگانی و آهنگ جملات یا اینتونیشن برای تاثیر پذیرتر کردن سخنانش بهره می‌برد. این امر و همینطور تلفظ کاملاً روشن و قابل فهم هر واژه و آوا، باعث می شود که اسپیکینگ او بدون هیچ تلاش و تقلایی از سوی ممتحن فهمیده شود. با توجه به نکات فوق اسکور ۹ به وی تعلق میگیرد.    
مقالات مرتبط