ثبت نام کلاسهای حضوری ترم خرداد
کامل کردن دیاگرام در ریدینگ آکادمیک

کامل کردن دیاگرام در ریدینگ آکادمیک

  در این گونه سوالات، جهت سرعت بیشتر بهتر است واژگان کلیدی را در سوال یافته و سپس در متن “اسکن” کنیم. معمولاً پاسخ ها از دو یا سه پاراگراف مشخص فراتر نمی روند. تمرین : متن و تمرین زیر را با اسکن کردن واژگان کلیدی، پاسخ دهید.
Reading diagram label completion Academic
مقالات مرتبط