کامل کردن دیاگرام در ریدینگ آکادمیک

کامل کردن دیاگرام در ریدینگ آکادمیک

  در این گونه سوالات، جهت سرعت بیشتر بهتر است واژگان کلیدی را در سوال یافته و سپس در متن “اسکن” کنیم. معمولاً پاسخ ها از دو یا سه پاراگراف مشخص فراتر نمی روند. تمرین : متن و تمرین زیر را با اسکن کردن واژگان کلیدی، پاسخ دهید.
Reading diagram label completion Academic
1/5 - (1 امتیاز)
مقالات مرتبط